celkem 0 položek za 0,00
Váš nákupní košík

Obchodní podmínky

Nákupní řád


1) Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Václav Čistota – Polykarbonáty. Živnostenský list: OŽU Strakonice, č. j. 1/13119293. IČO 47257571, DIČ CZ511209250

2) Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo e-mailem (s výslovným odkazem na e-shop) na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo budete o přijetí objednávky informováni telefonicky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.


3) Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány bez i včetně DPH za jednotku zboží. Ceny v košíku jsou zobrazovány pouze včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.


4) Způsoby platby

Kupující z České Republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

- Mohou si nechat zboží dopravit na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. Při tomto způsobu platby bude přeúčtováno tzv. "doběrečné", které účtují dopravní služby za výběr hotovosti, a to ve výši od 206,- Kč vč.DPH bez ohledu na výši platby (viz bod 7).

- Platba předem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např.: GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.

Se zákazníky ze zahraničí bude způsob platby projednán individuálně telefonicky (náš operátor bude zákazníka sám kontaktovat).


5) Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat v závislosti na adrese Kupujícícho nejpozději do šesti pracovních dnů pokud není na kartě zboží výslovně uvedeno jinak nebo po telefonické domluvě s dodavatelem. Společně s obvyklou dobou dodání dopravcem celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 kalendářní týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby externím dopravcem. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Při objednávce plexiskla, polykarbonátu plného a dalších druhů zboží Vám bude automaticky naúčtována paleta 150,-Kč bez DPH z důvodu bezpečnosti doručení k zákazníkovy.


6) Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá většinou formou balíku pomocí sběrné dopravní služby (rozvozy zboží větších rozměrů po celé ČR - firmy PPL, DPD, DHL, TOPTRANS nebo RADIALTRANS nebo podobné) nebo smluvní dopravou. Zboží je zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu platby.

 

7) Cena dopravy, cena balného

Ceny dopravy a doběrečného platí pouze pro místa dodání po České republice.
Cena dopravného a doběrečného je závislá na způsobu dopravy a platby, který si vyberete. 
Cena  balného a výběru peněz od zákazníků přepravní službou  (pouze při dodání menšího balíčku  to pro export  jsou maximální rozměry následující: délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 cm a zároveň součet obvodu a výšky zásilky nesmí přesáhnout 300 cm) a může být vyšší.
Cena přepravy zboží záleží na délce a váze balíku.
Pokud zvolíte platbu převodem na účet prodávajícího, doběrečné nehradíte.

V případě bankovního převodu peněz na náš účet se cena snižuje o doběrečné.

 

8) Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Po potvrzení objednávky tak smí učinit pouze v případě, že prodávající neplní smluvené podmínky. Stornováním potvrzené objednávky má prodávající právo požadovat úhradu škody vzniklé tímto jednáním. Zrušit objednávku před expedicí je možné v pracovní době (8 - 16 hod.) telefonicky na čísle 602 125 995 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího cistota.polykarbonaty@seznam.cz.
Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující (v tomto případě soukromá osoba nakupující za podmínek podle občanského zákoníku) právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů (pokud není přiložen montážní nívod je možno ho stáhnout na stránkách www.polykarbonaty.cz), apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. To znamená s dopravným a doěrečným. Kupijící hradí náklady na dodání zboží prodávajícímu. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze DD.MM.RRRR číslo (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na učet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".9) Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím)
zejména v případech.

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato
částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


10) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území
České Republiky.11) Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České Republiky.
Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce reklamační řád.

 

Reklamační řád

1) Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále je Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Václav Čistota - Polykarbonáty. Živnostenský list: OŽU Strakonice, č. j. 1/13119293. IČO 47257571, DIČ CZ511209250
Závazným se reklamační řád pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).


2) Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravce protokol a poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci. 


3) Shoda s kupní smlouvou


a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

b) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle dostavce a) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou: není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující jíž při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


4) Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. To znamená s dopravným a doběrečným. Kupující hradí náklady na dodání zboží prodávajícímu. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky nebo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".


5) Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na spotřební zboží (při nákupu podle "Občanského zákoníku" je poskytována v délce 24 měsíců není-li na zboží poskytnuta prodloužená záruka. Pro podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby (při nákupu podle "Obchodního zákoníku") je poskytována v délce 12 měsíců není-li na zboží poskytnuta prodloužená záruka.


6) Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně Prodávajícího, uvedené na daňovém dokladu. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.


7) Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, který Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem (poštou, faxem) doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předloži kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, reklamovaný výrobek (jedlotlivé části výrobku lze reklamovat po dohodě s Prodávajícím). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.
V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.


8) Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění ne originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšši moci. 


9) Kontakt na reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Václav Čistota – Polykarbonaty
Droužetice 33
38601 Strakonice

E-mail: cistota@polykarbonaty.cz
Tel.: +40 383 321 976
Mob.: +40 728 877 940